Om Refluksforeningen

Refluksforeningen ble stiftet i juni 2017 av Ann Helen Bergesen og Kristina Zimmer Karlsen Athanasiou. Ann Helen hadde lenge ønsket å danne en forening, men det var da Kristina tok kontakt med helseministeren at ballen begynte å rulle.

Raskt fikk de med seg styremedlem Ann Hilde Schei og Hilde Persøy.

Refluksforeningens hovedformål er å styrke barn og unges rettigheter ovenfor NAV og helsevesenet. Vi må øke kompetansen og kunnskapen over hele landet og sette gastroesøfageal refluks i en større sammenheng.

Som en non-profit organisasjon er vi avhengig av gaver og donasjoner for å drifte. Men det viktigste er å få en stor nok medlemsmasse slik at vi kan tydeliggjøre omfanget av problemet.

Refluksforeningen jobber for at barn med refluks skal få en mest mulig normal hverdag og et godt behandlingstilbud. 

Refluksforeningen

Postadresse:
Refluksforeningen
Postboks 70
4685 nodeland

Telefon: 91900284

Epost: post@refluks.no

Org.nr: 919198273

Webdesign og utvikling: Vato Design